Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής /Υπερκινητικότητα

 

Πρόκειται για μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που έγκειται στην δυσκολία του παιδιού στη συγκέντρωση και στη διατήρηση της μνήμης.


Η διαταραχή συναντάται σε 3 τύπους:


1.    Διαταραχή της Προσοχής: το παιδί που έχει τον τύπο της Διαταραχής της προσοχής εμφανίζει κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα.


2.    Διαταραχή της Υπερκινητικότητας: το παιδί που έχει τον τύπο της Διαταραχής της Υπερκινητικότητας εμφανίζει μερικά από τα παρακάτω συμπτώματα.


3.    Συνδυαστικός τύπος


Το παιδί που έχει διαγνωσθεί με Δ.Ε.Π.Υ. συνδυαστικού τύπου παρουσιάζει συμπτώματα τόσο από τον τύπο 1 όσο και από τον τύπο 2.


Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι η συνηθισμένη εικόνα των περισσότερων παιδιών σχολικής ηλικίας, όμως για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ η σχολική ζωή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι απαιτήσεις της σχολικής ζωής είναι αρκετά δύσκολες για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ.  Στο σχολείο τα παιδιά πρέπει να διατηρούν την προσοχή τους πολλή ώρα, να μένουν στη θέση τους για τουλάχιστον 45 λεπτά, να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν, να οργανώσουν το διάβασμά τους, να διαχειριστούν τον χρόνο τους και πολλές άλλες καθημερινές συνθήκες στις οποίες τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
Πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και σε όλες τις διαταραχές, έχει η διάγνωση. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση είναι θετικός παράγοντας για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της διαταραχής.


Σε συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο το παιδί με Δ.Ε.Π.-Υ.  βελτιώνει την καθημερινότητα του και μπορεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις του.