Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη

    Ο ρόλος του δικαστικού πραγματογνώμονα συνίσταται στη διεξαγωγή ψυχολογικής έρευνας προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα που διατυπώνονται σε επιστημονική έκθεση με σκοπό τη χρήση της σε δικαστικές διαδικασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις που η ψυχολογική έκθεση κρίνεται απαραίτητη: θέματα επιμέλειας/επικοινωνίας μεταξύ γονέων/παιδιών μετά από ένα διαζύγιο,  κακοποίηση/ βιασμός και μετατραυματικό στρες και εργασιακός εκφοβισμός και επιπτώσεις στην εργασία του θύματος.