Εποπτεία σε συνοδούς παράλληλης στήριξης

Η καθημερινότητα του συνοδού παράλληλης στήριξης είναι αρκετά δύσκολη καθώς οι ευθύνες είναι πολλές.

Μέσα από το θεσμό της παράλληλης στήριξης ο ειδικός (ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής) καλείται να βοηθήσει το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο και να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την κοινωνικοποίηση του παιδιού στο χώρο του σχολείου και για την επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Για αυτό το λόγο παρέχεται εποπτεία σε συνοδούς παράλληλης στήριξης με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του έργου τους. 

Τα θέματα που συνήθως απασχολούν τους συνοδούς των παιδιών που έχουν παράλληλη στήριξη στο χώρο του σχολείου είναι:

- αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών 

- οργάνωση της καθημερινότητας

- στοχοθεσία και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης

- πρακτικές τεχνικές με στόχο την αυτονομία του παιδιού στο χώρο του σχολείου

- δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τους γονείς του παιδιού

- αρμοδιότητες και δεοντολογία που διέπει την παράλληλη στήριξη

- διαχείριση συναισθημάτων του συνοδού παράλληλης στήριξης.

 

Η συχνότητα των εποπτικών συνεδριών καθορίζονται ανάλογα την ανάγκη του συνοδού. Τηρείται το απόρρητο σύμφωνα με τη Δεοντολογία. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.