Εργοθεραπεία

Ο Παγκόσμιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών ορίζει την εργοθεραπεία ως «το επάγγελμα που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευεξίας μέσω του έργου».

Ο στόχος της εργοθεραπείας είναι η καλύτερη συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται εκπαιδεύοντας τον θεραπευόμενο σε συγκεκριμένες δεξιότητες που πιθανόν να υπολείπεται ενισχύοντας έτσι την ικανότητα συμμετοχής του. 

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση καλύπτει δύο βασικές περιοχές δυσκολιών, τις λεπτές κινητικές δραστηριότητες και τις αδρές κινητικές δραστηριότητες

Η λεπτή κινητικότητα αφορά στις παρακάτω δεξιότητες:

Η αδρή κινητικότητα αφορά στις παρακάτω δεξιότητες:

Πότε απευθυνόμαστε σε εργοθεραπευτή;

Αν το παιδί παρουσιάζει 2 ή 3 από τις παρακάνω δυσκολίες οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν σε εργοθεραπευτή για αξιολόγηση.

 

Ποια είναι η διαδικασία;

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε 2 συνεδρίες. Ύστερα η εργοθεραπεύτρια γράφει μια αναφορά όπου γίνεται λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και συμβουλευτικές προτάσεις για την έναρξη των συνεδριών.

Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια των θεραπειών ώστε να υπάρχει υποστήριξη στην εργοθεραπευτική παρέμβαση