Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:

·         Λόγου (προφορικού και μη)

·         Ομιλίας

·         Επικοινωνίας

·         Φωνής

·         Σίτισης και κατάποσης

 Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

·         Αρθρωτικές διαταραχές

·         Φωνολογικές διαταραχές

·         Δυσαρθρία

·         Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

 Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

·           Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

·           Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση

·           Βαρηκοΐα – κώφωση

.           Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)

·           Μαθησιακές δυσκολίες

·           Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)

·           Διαταραχές φωνής

·           Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

·           Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)

·           Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

·           Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες

·           Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:

·         Η πρόληψη

·         Η πρόγνωση

·         Η διάγνωση

·         Η θεραπεία/ αποκατάσταση

 πηγή: Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος

 Ποια είναι η διαδικασία; 

-  Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί με σταθμισμένα εργαλεία το παιδί, ύστερα από αίτημα των γονέων, και εντοπίζει τυχόν αρθρωτικές ή φωνολογικές διαταραχές.

-   Στη συνέχεια, οι γονείς ενημερώνονται προφορικά και γραπτά από το λογοθεραπευτή σχετικά με τις δυσκολίες και τη στοχοθεσία που θα ακολουθήσει ο λογοθεραπευτής.  

-  Οι γονείς ενημερώνονται ύστερα από κάθε συνεδρία για την επίδοση του παιδιού στις λογοθεραπευτικές ασκήσεις και δίνεται εργασία για το σπίτι, καθώς η ενεργή συμμετοχή των γονέων συμβάλλει στη διαδικασία της αποκατάστασης.

-  Σε τακτά χρονικά διαστήματα δίνεται στους γονείς γραπτή αναφορά σχετικά με την εξέλιξη των στόχων που έχουν τεθεί.  

-  Η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και των γονέων, βοηθάει ιδιαίτερα την εξέλιξη του παιδιού.