Σχολική Μελέτη

Στο κέντρο μας λειτουργεί τμήμα σχολικής μελέτης. Απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην διεκπεραίωση των σχολικών υποχρέσεων. Τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται λόγω ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, δυσκολιών στην οργάνωση, έλλειψη μεθοδολογίας διαβάσματος, διάσπαση προσοχής και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να εμποδίζει την ολοκλήρωση των καθημερινών σχολικών υποχρεώσεων.

Το μάθημα είναι ατομικό ή δυαδικό για καλύτερα αποτελέσματα.

Δυαδικό μάθημα γίνεται όταν πληρούνται κάποια κριτήρια όπως η ίδια τάξη και παρόμοιο μαθησιακό δυναμικό. Τα πλεονεκτήματα του δυαδικού γκρουπ είναι η ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικού τρόπου προσέγγισης, καθώς και η ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Προτείνεται για παιδιά που χρειάζονται να ενισχύσουν και τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες.

Μέσα από τη μελέτη με την ειδική παιδαγωγό, το παιδί μαθαίνει να αυτονομείται στην διαδικασία του διαβάσματος, καλύπτει τα κενά που τυχόν υπάρχουν και νιώθει επάρκεια ως προς τις σχολικές του υποχρεώσεις. Έτσι μαθαίνει απλές τεχνικές διαβάσματος που του ταιριάζουν σύμφωνα με τον τρόπο που μαθαίνει.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας εξασφαλίζει την ολόπλευρη υποστήριξη του παιδιού καθώς η ειδική παιδαγωγός είναι πλήρως αφοσιωμένη στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως η κιναισθητική προσέγγιση και του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται από εμάς τα παιδιά προσεγγίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει συνεργασία με τους γονείς και του εκπαιδευτικούς μέσω προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.